Стратегія розвитку Черкаської гімназії № 9

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ по Черкаській гімназії № 9                                                   Наказ департаменту освіти

Ім. О.М. Луценка                                                                              та гуманітарної політики

Черкаської міської ради                                                                   Черкаської міської ради

Черкаської області                                                                            від ____________ № ___

від 28.06.2021 № 37

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

ЧЕРКАСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ № 9 ім. О.М. ЛУЦЕНКА

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2021 – 2025 роки

СХВАЛЕНО

Рішення педагогічної ради

Черкаської гімназії №9 ім. О.М. Луценка

Черкаської міської ради

Черкаської області від

28.06.2021 № 5

ЦІННОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Дитиноцентризм

Довіра

Інтелект

Толерантність

Відповідальність

Партнерство і взаємодія

Безпека та комфорт дитини

МІСІЯ ГІМНАЗІЇ

          Реалізувати модель авторської школи «Гімназія успішного українця», яка стане центром розкриття творчих здібностей особистості, набуття компетентностей шляхом формування інтересу до знань, свідомого ставлення до навчання, саморозвитку, самовиховання й самореалізації, формування культури гідності; створити заклад освіти, що готує до успішного життя.

ВІЗІЯ ГІМНАЗІЇ

          Гімназія націлена на те, щоб підготувати учнів до майбутнього.  Ми пропонуємо освітній досвід, який розкриє особистісний потенціал випускника  «Гімназії успішного українця», а це:

 • добре поінформована особистість;
 • рефлексивно мисляча, творча, вміє вирішувати проблеми та приймати відповідальні рішення заради спільного блага;
 • є свідомим громадянином України, готовим відповідати за свої вчинки;
 • свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;
 • мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал;
 • бачить у своїй діяльності сенс розвитку життєвих стратегій, реалізацію покликання, поважає права людини та здійснює творчий внесок у суспільне благо.

А реалізують це педагогічні працівники – майстри педагогічної справи, новатори, які забезпечують якість освіти гімназистів, академічну доброчесність, постійно самовдосконалюються для компетентнісної організації освітнього процесу на засадах особистісно-орієнтованого, системного, діяльнісного підходів.

ОЦІНКА ПОТОЧНОГО СТАНУ СПРАВ

Черкаська гімназія №9 ім. О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області є об’єктом комунальної власності Черкаської міської ради є правонаступником Черкаської загальноосвітньої школи №9 I-III ступенів, яка в 2003 році була реорганізована в Черкаську гімназію №9.

Юридична адреса закладу освіти:18006, Черкаська область, м. Черкаси,  вул. Юрія Іллєнка, 52.

Кількість учнів: 1752

Кількість класів: 56

Мова навчання: українська

Кількість вчителів: 104

Всього працівників: 135

          У приміщенні гімназії 49 класних кімнат, кабінет медіаграмотності, сучасні кабінети фізики, хімії, біології, географії, обслуговуючої праці, майстерня, спортивний та актовий зали, методичний кабінет, бібліотека, кабінет медогляду, кабінети STEAM-освіти, робототехніки, Захисту України.

          При гімназії є сучасний спортивний майданчик, тренажерний комплекс. В підвальному приміщенні гімназії розташовано 4 тири. Забезпеченість гімназії меблями 100%.

Загальна площа приміщень – 7 631,2 м

Загальна площа – 21934 га

Інтерактивна дошка – 13 шт.

Інтерактивна панель – 6 шт.

Нетбуків – 60 шт.

Проектори – 26 шт.

Телевізори – 8 шт.

Кондиціонери – 19 шт.

STEM – лабораторія

Комплекти робототехніки

Інтерактивний тир

5 сучасних кабінетів з обладнанням (Ейнштейн): математика, географія, фізика, хімія та біологія

          В гімназії задля безпеки дітей діє сучасна комплексна програма «Безпечна школа», це камери відеоспостереження (28 шт.), контрольно-пропускна система «NZ».

  Робота педагогічного колективу спрямована на реалізацію науково-педагогічної теми: «Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторської школи «Гімназія успішного українця».

Гімназія є експериментальним майданчиком регіонального та всеукраїнського рівня з інноваційно-педагогічної роботи. Зокрема:

 • Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту  початкової загальної освіти на базі загальноосвітніх навчальних закладів на 2017-2022р.р. Наказ МОН України №1028 від 13.07.2017;
 • Реалізації інноваційного освітнього проекту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти». Наказ МОН України №406 від 02.04.2021;
 • «Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл» на базі загальноосвітніх навчальних закладів України на 2017-2021 роки, наказ МОН України  19.01.2017 №79;
 • Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів-учасників цільової обласної програми «Інноваційні школи Черкащини» , Наказ управління освіти і науки  Черкаської обласної державної адміністрації 05.05.2017 № 119

          Реалізуються освітні та соціальні проекти: STEM, LEGO education, «Виховання української культури і гідності гімназії», «Держстандарт», «Моніторинг», «Шлях до успіху», «Інформаційний простір», «Самоосвіта педагога», «Самоосвітня компетентність учнів», традиційний благодійний ярмарок, благодійний «Весняний бал» гімназії, співпраця з волонтерськими організаціями, допомога армії та воїнам АТО/ООС, проект «Розмовляй українською якісно» 2018 року спільно з ТРЦ «Депо», залучення спонсорів до дня святого Миколая та Новорічних свят, співпраця з Черкаською організацією «Червоного Хреста».

          На сьогоднішній день перевагами гімназії є: створена модель авторської школи «Гімназія успішного українця»; заклад популярний та конкурентоспроможній серед громади міста; високий рівень кваліфікації та професійної компетентності педагогічних працівників; високий рівень знань випускників гімназії на ЗНО (IV-V місце в місті Черкаси); міжнародна співпраця та співпраця з закладами вищої осіти; налагоджена робота всіх учасників освітнього процесу з використанням дистанційних технологій на платформі  Google Workspace. Гімназія співпрацює з громадою мікрорайону та міста, реалізується принцип наступності в роботі педагогічного колективу, працює система STEM освіти, запроваджено систематичний моніторинг якості результатів нововведень і змін в освітньому процесі, створено сприятливі умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, колектив гнучкий до впровадження інновацій, ми чітко розуміємо і приймаємо корпоративну систему цінностей. Гімназія має стабільну кількість призерів ІІ-III-IV етапів учнівських олімпіад з природничо – математичних та гуманітарних дисциплін, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, здійснюється систематична робота над гімназійними проектами, наявні усталені традиції закладу, сучасний баскетбольний майданчик, створений сприятливий психологічний клімат в колективі, заклад підключений до мережі Інтернет. Створені умови для запобігання будь – яким формам насилля у закладі освіти. Модернізовано утеплення будівлі гімназії, впроваджено енергозберігаючі технології. Системно осучаснені навчальні кабінети та місця загального користування, сформовані відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією про діяльність закладу освіти.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ

Стратегічна ціль 1.

Забезпечення високого рівня якості освіти та освітньої діяльності, створення системи STEM – освіти, що об’єднує основи наук технології та робототехніку.

Операційні ціліТерміни виконання
1.1Запроваджувати стратегії, що забезпечують високий рівень якості освіти та освітньої діяльності, ведуть до успіху кожної дитини (моделювання ситуації успіху), запроваджувати філософію успіху в реалізації моделі авторської школи: «Гімназія успішного українця».2021-2025 роки
1.2Здійснювати самооцінювання якості освітньої діяльності.2021-2025 роки
1.3Формувати та забезпечувати політику академічної доброчесності.2021-2025 роки
1.4Створення системи STEM – освіти, що об’єднує основи наук, технології, робототехніку.2021-2025 роки
1.5Створення системи медіаграмотності в гімназії.2021-2025 роки
1.6Результативна участь гімназистів в олімпіадах ІІ-ІV етапів, конкурсах захисту науково-дослідницьких робіт МАН І-ІІІ етапів та міжнародних творчих конкурсах.2021-2025 роки

Стратегічна ціль 2.

Систематизація окремих інновацій, становлення та реалізація моделі авторської школи «Гімназія успішного українця» як моделі демократичного управління закладом загальної середньої освіти.

Операційні ціліТерміни виконання
2.1.Систематизувати окремі інновації та реалізувати модель авторської школи «Гімназія успішного українця» як моделі демократичного управління закладом загальної середньої освіти.2021-2025 роки
2.2Підготувати освітню програму авторського закладу відповідно до державних стандартів та  типових освітніх програм.До 01.09.2021 року  
2.3Реалізувати громадсько-державну модель управління закладом.2021-2025 роки
2.4Розвивати партнерство як вид управління через взаємодію державних структур в управлінні гімназією з громадськими: Радою гімназії, учнівським парламентом, батьківською громадою, педагогічною радою.2021-2025 роки
2.5Діяльність з запровадження системного моніторингу як фактору якісної гімназійної освіти.2021-2025 роки
2.6Рання профорієнтація та формування мотивації до набуття навичок учнями (введення спецкурсів та курсів за вибором).2021-2025 роки
2.7Ліцензоване програмне забезпечення освітнього процесу.  2022-2023 року

Стратегічна ціль 3.

Створення умов для розвитку вчителя-новатора в авторській школі.

Операційні ціліТерміни виконання
3.1.Пілотування інноваційного освітнього проекту: «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти». 2021-2025 роки
3.2Сертифікація педагогічних працівників.2021-2025 роки
3.3Науково-педагогічний супровід експериментальної роботи.2021-2025 роки
3.4Підвищення кваліфікації вчителів та добір кадрів для роботи в авторській школі.  2021-2025 років
3.5Розробка системи мотивації діяльності персоналу закладу (забезпечення якісної освіти: конкурс «Учитель року», дослідно-експериментальна діяльність, підготовка публікацій тощо). 2021-2025 роки
3.6Створення умов для оволодіння інноваціями (науково-методичні конференції, семінари, тренінги, майстер-класи, діалоги тощо). 2021-2025 роки

Стратегічна ціль 4.

Створення безпечного, вільного від будь-яких форм насилля, комфортного та доступного освітнього середовища.

Операційні ціліТерміни виконання
4.1.Забезпечення доступного інформаційного простору гімназії (використання системи Smarsy, платформи NZ.UA – електронного журналу та щоденника, платформи Google Workspace для дистанційного навчання, сайту гімназії, сторінок гімназії у соціальних мережах: Facebook, Instagram, проектів з медіаграмотності). 2021-2025 роки
4.2Реорганізація гімназійної бібліотеки в інформаційно-ресурсний центр.2022 рік
4.3Капітальний ремонт та обладнання їдальні.2022 рік  
4.4Обладнання кабінету Всесвіту.2021-2025 роки
4.5Капітальний ремонт спортивної зали.2021-2025 роки
4.6Обладнання відкритого освітнього простору.2021-2025 роки
4.7Реконструкція прилеглої території (фізкультурний майданчик).  2023-2024 роки
4.8Обладнання кабінету інформатики для початкової школи.2022-2023 роки

ВИМІРЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ

 • Реалізується освітня програма авторського закладу відповідно до державних стандартів та освітніх програм, працює модель авторської школи «Гімназія успішного українця» як модель демократичного управління закладом загальної середньої освіти.
 • Якість освіти та освітньої діяльності, що ведуть до успіху кожної дитини в авторській школі «Гімназія успішного українця», підвищилась до 80% (з 64%).
 • Створена система STEM та STEAM освіти, що об’єднала основи наук, технології та робототехніку.
 • Кабінет медіаграмотності в гімназії дозволяє інтегрувати інфомедіаграмотність у викладання історії, української мови, мистецтва правознавства, громадянської освіти.
 • Підвищилась якість участі гімназистів в олімпіадах ІІІ-ІV етапів, ІІ-ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН та міжнародних творчих конкурсах.
 • Реалізовано інноваційно-освітній проєкт «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту  початкової загальної освіти на базі загальноосвітніх навчальних закладів на 2017-2022 рр.
 • Запроваджено систему моніторингу як фактору якісної гімназійної освіти.  Введено спецкурси та курси за вибором: «Громадянська освіта», «Медіаграмотність», «Робототехніка», «3D моделювання» та «Ракетобудування».
 • Сертифіковано 50 % педагогічних працівників початкових класів. Сто відсотків педпрацівників підвищують кваліфікацію та свій професійний рівень, беруть участь у науково-педагогічних конференціях, майстер-класах, семінарах, тренінгах, діалогах тощо.
 • Системна співпраця з КНЗ «Черкаський обласний інститут підвищення освіти педагогічних працівників» у напрямку наукового супроводу експериментальної роботи.
 • Принципи академічної доброчесності повністю інтегровані в діяльність закладу.
 • Реалізована громадсько-державна модель управління закладом через взаємодію з радою гімназії, учнівським парламентом, батьківською громадою та педагогічною радою.
 • Забезпечено доступний інформаційного простору гімназії (використання системи Smarsy, платформи NZ.UA – електронного журналу та щоденника, платформи Google Workspace для дистанційного навчання, сайту гімназії, сторінок гімназії у соціальних мережах: Facebook, Instagram, проєктів з медіаграмотності).
 • Реорганізовано гімназійну бібліотеку в інформаційно-ресурсний центр.
 • Капітально відремонтовано та обладнано їдальню, спортивну залу та спортивний майданчик.
 • Обладнано кабінет Всесвіту, кабінет інформатики для початкової школи та відкритий освітній простір.
 • Проведена реконструкція прилеглої території (фізкультурний майданчик), придбано програмове забезпечення навчального процесу.