Професійна спільнота вчителів фізичного та естетичного розвитку

Гулюкіна Наталія Геннадіївна

Педагогічне кредо: «Сприяти розвитку позитивного психологічного клімату в спілкуванні між учнями в процесі занять фізичною культурою».

Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією.

Педагогічний стаж: 43 роки.

Спеціальність: фізичне виховання.

Кваліфікаційна категорія: вища категорія.

Педагогічне звання: учитель-методист.

Методична тема: розвиток природних здібностей, інтересів та обдарувань учнів, формування компетентностей, необхідних для свідомого вибору подальшого життєвого шляху та самореалізації.

Щербина Борис Петрович

Педагогічне кредо: «Здорові діти – міцні знання, міцна держава».

Освіта: вища.

Педагогічний стаж: 30 років.

Спеціальність: фізичне виховання.

Категорія: вища

Вчитель-методист

Методична тема: «Формування у учнів стійкої мотивації і потреби у збереженні і зміцненні свого здоров’я та використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя».

Харенко Інна Михайлівна

Педагогічне кредо: «Без творчого вчителя не може бути ні нової школи, ні нового суспільства, ні вільної України».     

Освіта: вища.                                                     

Педагогічний стаж: 35 років.                                  

Спеціальність: учитель фізичного виховання.                                     

Категорія: вища.                                               

Педагогічне звання: учитель-методист. 

Методична тема: «Формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку учнів. Рухливі ігри та естафети».

Токар Вікторія Леонідівна

Педагогічне кредо: «Цінуй те, що маєш, але не зупиняйся на досягнутому».

Освіта: вища.

Педагогічний стаж: 26 років.

Спеціальність: Фізична культура. Фізичне виховання в спеціальних дитячих закладах.

Кваліфікація: Учитель фізичної культури. Методист фізичного виховання в спеціальних дитячих закладах.

Кваліфікаційна категорія: вища.

Методична тема: «Застосування інноваційних методик, спрямованих на становлення і розвиток особистості, розкриття їхніх здібностей та нахилів».

Короткий Віктор Анатолійович

Педагогічне кредо: «Гімнастика, фізичні вправи, ходьба повинні міцно ввійти в повсякденний побут кожного, хто хоче зберегти працездатність, здоров’я, повноцінне і радісне життя» (Гіппократ).

Освіта: вища, спеціаліст, магістр.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Спеціаліст: викладач математики, вчитель основ інформатики. Магістр: середня освіта (фізична культура).

Педагогічний стаж: до 1 року.

Методична тема: «Розвиток ігрового мислення під час проведення спортивних ігор».

Кононенко Леся Олексіївна

Педагогічне кредо: «Важливо бути для дітей не лише вчителем, а й другом».

Педагогічний стаж: 23 роки.

Вчитель основ здоров’я, перша кваліфікаційна категорія.

Методична тема: «Запровадження компетентнісного підходу в навчальний процес для  формування в учнів умінь застосовувати знання в реальних життєвих умовах, для розв’язку практичних завдань та  здатності визначати й обґрунтовувати власну життєву позицію».

Коротка Людмила Володимирівна

Педагогічне кредо педагогічне: «Усі діти талановиті. Допоможімо розкрити їхні таланти».

Освіта – повна вища, Київський державний педагогічний  університет ім. О.М. Горького

(нині ім. М.П. Драгоманова), 1988 р.

Педагогічний стаж – 39 років.

Методист з виховної роботи, спеціалізація образотворче мистецтво,  учитель етики і психології  сімейного життя.

Вчитель  образотворчого мистецтва.

Спеціаліст вищої категорії.

Учитель-методист

Методична тема: «Естетичне виховання та розвиток творчих здібностей учнів засобами

образотворчого мистецтва».

Ключко Наталія Юріївна

Кредо: «Найголовнішою людиною на світі є та людина, яка перед тобою. Прийми і зрозумій її такою, якою вона є».

Освіта: вища.

2002, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, магістр, викладач зарубіжної літератури і російської мови;

2003, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, спеціаліст, практичний психолог.

Стаж: 18 років

Практичний психолог, І кваліфікаційна категорія.

Тема: «Створення умов для розвитку гармонійної та толерантної особистості дитини, шляхом підвищення психологічної компетентності усіх учасників освітнього процесу».

Головатюк Ігор Іванович

Педагогічне кредо: “Краса і Духовність виховує майбутнє людства”.

Педагогічний стаж: 29 років

Освіта: повна вища, Вінницьке музичне училище ім.М.Д. Леонтовича, 1984р.;

Київська державна консерваторія ім. П.І.Чайковського, 1994р;

Національна академія керівних кадрів культури і  мистецтв, (магістратура) 2019р. м.Київ.

Спеціальність:  Музичне мистецтво (кваліфікація-магістр, концертний виконавець, викладач вокалу);

Баян (концертний виконавець, викладач)

Вчитель мистецтва (музичного мистецтва)

Кваліфікаційна категорія: «вища»

Педагогічне звання: «учитель-методист»

Методична тема: «Вокальне виконавство як форма творчої діяльності і розвитку учнів у закладах середньої освіти».

Копитіна Наталія Володимирівна

Кредо: «Тільки у стосунках, де є безпека і прийняття, людина починає розвиватися».

Освіта: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, спеціаліст.

Спеціальність: Українська мова та література, зарубіжна література та журналістика», «Психологія».

Педагогічний стаж: до 1 року.

Методична тема: «Використання потенціалу конфліктних ситуацій та конкуренції у колективах. Розвиток навичок ненасильницької комунікації».