Правила поведінки для здобувачів освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення педради

№ 1 від 11.01.2021

Наказ директора

№ 05 від 11.01.2021

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Черкаської гімназії № 9 ім. О. М.  Луценка

Черкаської міської ради Черкаської області

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

1. Правила поведінки для здобувачів освіти базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України, органів місцевого самоврядування, Статуті гімназії.

2. Здобувач освіти приходить до гімназії за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку.

3. Не можна приносити на територію гімназії з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т. ч. ножі, газові балончики, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, електронні сигарети, наркотики та інші одурманюючі засоби і отрути, а також токсичні речовини і таблетки.

4. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

5. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти з гімназії та її території в урочний час.

6. У разі пропуску занять учень зобов’язаний надати класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов’язаний надати довідку з медичної установи.

7. Учень гімназії має проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. 

8. Поза гімназією учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я гімназії.

9. Учні бережуть майно гімназії, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території гімназії.

10. До учнів, які пошкодили майно гімназії, привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку майну гімназії або чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.

11. Учні відповідають за збереження свого майна. Якщо учень загубив щось зі своїх речей, гімназія не несе відповідальності. Але часто речі знаходяться, і в такому випадку їх можна забрати на першому поверсі в боксі «Забуті речі».

12. Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу – це недопустимі форми поведінки в гімназії та за її межами.

13. Учні можуть користуватися на уроках гаджетами лише для навчання.

14. Учень зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені гімназійною програмою.

ІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ

1. Гімназисти входять до кабінету за 5 хвилин до дзвоника. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

2. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються уроку.

3. Заняття в гімназії проводяться за кабінетною системою. За кожним учнем у кожному кабінеті закріплено окреме місце. Кожен учень відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.

4. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він має запитати дозволу вчителя.

5. Учень на уроці зобов’язаний виконувати законні вимоги вчителя.

6. Під час відповіді на запитання вчителя учень повинен відповідати чітко, виразно, зрозуміло.

7. Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

8. На уроці учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

9. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов’язково присутні в залі.

10. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення занять, учні мають право покинути клас.

11. Учень має право в коректній формі обстоювати свою думку і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.

12. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил безпеки життєдіяльності як під час уроків, так і після їх закінчення.

ІІІ. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ

1. Під час перерви учень зобов’язаний:

1.1. підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

1.2. вийти з класу, якщо попросить вчитель;

1.3. виконувати вимоги вчителя, який чергує на поверсі;

1.4. при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами гімназії учні вітаються і поступаються дорогою;

1.5. учням забороняється входити до вчительської без дозволу.

2. Час перерви – особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, але не повинен заважати іншим.

3. Під час перерви учні можуть вільно пересуватися по гімназії, окрім тих місць, де їм заборонено перебувати в цілях безпеки.

4. Під час перерв учням категорично забороняється залишати будівлю гімназії задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму серед учнів.

5. Під час перерв забороняється бігати по гімназії, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в небезпечні ігри, в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор, штовхати один одного, застосовувати фізичну силу.

6. У гімназії та на її території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.

7. Категорично забороняється самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях.

8. На перервах гімназисти можуть звернутися до свого класного керівника, чергового вчителя по допомогу, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

ІV. ПОВЕДІНКА УЧНІВ У ЇДАЛЬНІ

1. У їдальні учням треба дотримуватися черги та культури харчування, забороняється виносити їжу і напої за межі їдальні.

2. Учні повинні шанобливо ставитися до працівників їдальні.

3. Учні приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.

4. Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

5. Слід вживати їжу і напої, придбані тільки в їдальні.

6. Учні самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.

7. Учні дбайливо ставляться до майна їдальні гімназії.

8. Забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі.

V. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ УЧНІВ

1. До гімназії учні повинні приходити в одязі, який відповідає перебуванню дитини у суспільних місцях. Стиль одягу – діловий, класичний. Для уроків фізичної культури, трудового навчання, хімії обов’язкова спеціальна форма.

2. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.

3. Одяг повинен відповідати віку гімназиста, виражати пошану господаря до самого себе і суспільства.

4. Не можна зловживати косметикою і носити багато прикрас на заняття.

5. Перебувати в гімназії у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

6. На урочисті загальногімназійні заходи учні приходять у святковій формі.

7. На вечори, концерти учні вибирають одяг за рекомендацією батьків та на свій розсуд.

VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Учні не мають права під час перебування на території гімназії і при проведенні гімназійних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров’я самого себе та оточуючих.

2. За порушення цих Правил та Статуту гімназії учні притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:

– усне зауваження;

– виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики;

– відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.

3. Ці Правила розповсюджуються на всіх учнів гімназії і є обов’язковими для виконання на всій території гімназії, а також під час усіх заходів, що проводять у гімназії.