Канарська Людмила Василівна

Учитель математики
Дата народження: 20.03.1966
Освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень: повна вища, Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією, 1988, учитель математики і фізики
Кваліфікаційна категорія: кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», 2009
Педагогічне звання: «старший учитель», 2009
Працює вчителем математики в Черкаській гімназії №9 ім. О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області з 1991 року.
Педагогічне кредо: Основною моєю метою є набування в учнями математичних знань та вмінь на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у процесі шкільного навчання, забезпечення інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх уваги, пам’яті, логіки, культури мислення та інтуїції.
Друковані роботи:
1) Простий ануїтет. Амортизація. Викупні фонди.
Заліковий урок з факультативного курсу «Фінансова математика».
Газета «Математика» № 27-28 (375-376), липень 2008 р.
2) Елементи комбінаторики. 9 клас. Розвивальний міні-підручник.
Журнал «Математика в школах України» № 27 (219), вересень 2008 р.
3) Элементы комбинаторики. Развивающий мини-учебник.
Научно-методический журнал «Математика. Всё для учителя!» №2 (02), февраль 2011 г.