14049739467-1

Завдання для дистанційного навчання учнів на період карантину

У зв’язку з тривалим періодом призупинення навчання надаємо учням завдання для самостійного дистанційного вивчення під час карантину.

5 класи 6 класи 7 класи 8 класи 9 класи
 Для всіх 5:

Основи здоров’я:

Поняття про ВІЛ і туберкульоз

Для 6-Б:

математика:

параграф  23,

25

№ 983,984,987,

988,990,991,

1017,1025,1074,

1076,1077,

1080,

1083,1086,1089,

1090,1092,

1095,1104

світова л-ра: 

Чехов А.П. “Хамелеон”,

“Толстый и

тонкий”

біологія:  Вегетативне

та статеве розмноження

рослин. Квітка, соцвіття

ОЗ:

параграф 18,19

географія:

параграф 32,33

англійська PB

(підручник)ст 40, 41, 42

зробити всі завдання

АВ ст 34, 35 (доробити)

англ.мова 2:

с. 104 вивчити правило, впр.6 с. 104 (усно);
впр.2 с. 105-106 читати;
впр.1 с.109 (письмово);
впр.3 с.109 (проект на А4)

географія:

Повторити параграфи 25, 26, вивчити 27, 28 (замалювати малюнок 113)

історія України:

вив.26-27параграф,

Укр.мова:

Вправи 327, 329, 346, 350

Укр.літ

Читати “Тореодори з Васюківки”

 Для всіх 7:

ОЗ: Тема “Конфлікти”, параграф 24

Історія України:

1-2 параграфи

Географія:

параграфи 36-38

англ. мова (Затока Н.П.):

с.86, впр. 3(опрацювати таблицю, виписати слова в словник з перекладом)

 Для 8-В: Англійська PB

ст 42 підготуватися до диктанту по тексту і цей же текст повністю до переказу
Укр мова: параграф про неоднородні означення та виконати вправу з позначкою- дом завдання письмово
Українська література вивчити вірш Сосюри Любіть Україну.

Географія:

Повторити параграфи 29,30, вивчити параграфи 31,32, робота з картою

Хімія:
Вивчити параграфи 17-20, законспектувати параграф 20.
Історія Укр:
1-2 параграф

Алгебра     

1) опрацювати тему «Рівняння . Основна тотожність       квадратного кореня. Ірраціональні та дійсні числа»,

2) виписати приклади з підручника.

Геометрія  

1) опрацювати тему «Теорема Піфагора. Теорема, обернена до теореми Піфагора»,

2) виписати приклади з підручника.

 

 Для всіх 9:

ОЗ: параграфи 1-4

Географія:

параграфи 27-30

 Для 5-Г:

Укр. мова:

с. 163 вивчити правило; впр. 325, 328, 330 (письмово); с. 169 вивчити правило;впр. 340,343(письмово), впр.341, 342 (усно)

Укр. літ:

с. 161-169 виразно читати і переказувати один із літописів (на вибір)

Зар. літ:

читати «Пригоди Тома Сойєра»,

Марк Твен

Математика:

пункт 20,21 опрацювати, виконати вправи для д/з до цих пунктів

Англ. мова:

с. 122 повторити правило, впр.1 с.122(письмово), впр.2 с.122(усно); с. 146 прописати і вивчити слова до теми «Погода», впр.2 с.146(усно), впр.3 с.147(письмово 10 речень)

 Для 6-Г: 

Біологія:

параграфи 28-29 (Остапченко)

Географія: 

параграфи 32-33

ОЗ: параграфи 18-19

Світова:

Джек Лондон “Жага до життя”.

англ. мова (Ніколаєнко М.М.):

опрацювати стор 74-75, впр. 1 стор 78 письмово, впр. 1 стор 80 письмово, впр 1 стор 86 писати і перекладати

 Для 7 Б, В, Г:

Біологія:

параграфи 28-29

Для 8-Б, Г:

Історія

Підручник: §§ 2-5 Струкевич О., Романюк М. Історія України.

  Для 9-Б:

Укр.мова: Повторити види складнопідрядних речень. Зробити синтаксичний розбір 5 складнопідрядних речень (за вибором).

                      Укр. літ.:  Дочитати

повість Квітки-Основ’яненка “Маруся”. Повторити біографію Т.Г.Шевченка.

                       Алгебра:
п.6.3 №304,
306, 311, 321. Завдання для самоперевірки стор. 152.
                       Геометрія:
п.14 №470, 486, 491.
                       Англ. мова: Написати твір про зимові свята в Британії.
 Для 5-А:

Зар. літ: читати «Пригоди Тома Сойєра», Марк Твен

Англ. мова: с. 122 повторити правило, впр.1 с.122(письмово), впр.2 с.122(усно); с. 146 прописати і вивчити слова до теми «Погода», впр.2 с.146(усно), впр.3 с.147(письмово 10 речень)

укр. літ. стор.161-177 читати.
математика №680, 682, 684, 686.

опрацювати п. 23,
виписати приклади з п. 23,
розв’язати № 694, 696

 Для 6-А:
укр. м.Розряди прикметників,вправа (позначка дом.завдання) письмово
укр. літ.Вивчити напам’ятьуривок з будь-якої притчиЕ. Андієвської;В. Нестайко”Тореодори з Васюківки”прочитати
Зар. літ.Чехов “Хомелеон”,”Товстий тонкий”
ОЗ& 18, 19Географія:Вивчити параграфи 25, 26
Для 7-А, 7-В, 7-Г:

Українська мова:  Вправи 213, 216, 217, 244.

Українська література: с. 187-199 прочитати, усно відповідати на питання

Для 8-Г:

Укр. мова.  Правила про односкладні речення.

Укр. літ  Вивчити вірш Сосюри Любіть Україну,
вивчити вірш Лесі Українки “Хочу піснею” , читати   “Давня казка” та скласти план
Заруб. літ. ст.183-189 читати, вивчити вірш Рудакі (на вибір)
Географія:
Вивчити параграф 29,30, на контурну карту нанести види грунтів.
Хімія:
параграф 17,18 с. 103 №5,6

Алгебра     

1) опрацювати тему «Функція ,її властивості і графік. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь»,

 2) виписати приклади з підручника.

Геометрія  

1) опрацювати тему «Ознаки подібності прямокутних трикутників. Пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику»,

2) виписати приклади з підручника.

англ. мова (Ніколаєнко М.М.)

впр 5 стор 111 підготувати проект про одного з композиторів, опрацювати стор 113-114

Для 9-А, Б, В:

Історія 

Підручник: §§ 2-6 Струкевич О. Історія України.

 Для 5-Б:

Укр.мова:

Підібрати 15 слів з уподібненням і записати їх фонетичну транскрипцію

Укр.літ.:

Читати стор.161-177

Математика:

Опрацювати п.19, п.20, п.21, виконати вправи для д/з (позначені червоним)

Історія: 

Параграфи 15-16

Зар.літ:

Читати Марк Твен “Том Сойєр”

 Для 6-В

Математика:

Опрацювати п.23,

виконати №992, №999,

№1001,№1006, №1012.

Укр мова:

Вивчити розряди

прикметників. Виконати

вправу для домашньої роботи.

Укр літ:

1. Вивчити напамять

уривок з притчі Є.Анділевської.

2. Прочитати В.Нестайко

«Тореодори з Васюківки».

Основи здоровя:

Опрацювати п.18-19.

Біологія:

Опрацювати тему:

Розмноження рослин:

статеве та нестатеве.

Квітка. Соцвіття.

географія:

Повторити параграфи 25, 26, вивчити 27, 28 (замалювати малюнок 113)

Світова:

Джек Лондон “Жага до життя”.

історія України:

вив.26-27параграф,

англ. мова (Затока Н.П.):

за старим підручником: повторити Passe Compose, впр. 108, с. 15, вивчити назви одягу – с. 75, впр. 8 с. 77

 

Для 7-Б: 

Світова:

Олександр Грін “Пурпурові вітрила”.

 

12 тестових питань за темою “Активні і пасивні дієприкметники. Дієприкметниковий зворот” (письмово).

Англ.мова (А.Бондаренко):

впр. 4 с. 102 читати,
впр 5 с. 102 (усно),
впр.6 с. 106-107 (вивчити слова і вирази),
впр.7 с. 112 (перекласти вирази),
впр. 1 с. 119 (усно)

 Для всіх 8: Музич. мист. підготувати біографію Верді.  Для 9-Б, 9-В: Художня культура. Читати “Художні напрями та стилі”
Для 5-В:

Українська мова:  с.140-141 вивчити правила, вправи 268, 271, 274.

Українська література: с. 150-169 прочитати й усно відповідати на питання.

Зарубіжна література: прочитати “Пригоди Тома Сойєра” Марка Твена.

Англ. мова (група Дедіченко Г.М.): переказувати текст “British meals”.

Англ. мова (група Ніколаєнко М.М.): опрацювати с. 102-103.

впр. 1 стор 104 читати і перекладати,

впр 2 стор 105 писати,

впр 4 стор 105 читати і перекладати,

впр 5 стор 106 усно

 

Математика.

Дроби і ділення .

Пункт 24. Виконати  № 921,923,926,928,932,

934,936, 940

Знаходження дробу від числа та числа за його дробом.

Пункт 25. Виконати № 975,977,979, 983, 985,987.

Для 6-В, Г:

історія:

Підручник:

§§ 26-30 Пометун,

Мороз. Всесвітня історія.

Історія України (6 клас)

 

 Для 7-А:

Географія:

Параграфи 36-38

 Для 8-А:

Географія:
Вивчити параграф 29,30, на контурну карту нанести види грунтів.
Хімія:
Вивчити параграфи 17-20, законспектувати параграф 20.
Світова:
Омар Хайям. Рубаї.
Історія Укр:
1-2 параграф
Укр. мова:
параграф 17, впр. 187, 189, параграф 18 вивчити
Укр. літ:
Карпенко-Карий “Сто тисяч” – читати, “Із янголом на плечі” Малковича – вивчити напам’ять
англ.мова:
тема “Музика”, написати твір: Чому любите музику, улюблені співаки
Геометрія:
параграф 18 вивчити, розібрати задачі 1, 2, 3, теореми 18.1, 18.2
алгебра:
параграф 25, нерівності з модулем, ст. 163-166, № 25.25
 Для 9-В:

Укр.мова:

Тема: «Складнопідрядні речення», опрацювати теорію, вивчити правила, скласти по 4 приклади речень на кожний вид

Зар.літ

Скласти хронологічну таблицю життя та творчості Гофмана, Гейна, Байрона, Міцкевича

Худ.культура

Тема: « Художні напрями та стилі», прочитати і вивчити за підручником

Математика:

Виконати тематичне завдання

Географія:

Параграф 27-30, вивчити, скласти конспект

Фізика:

Параграф 32-34, вивчити

Хімія:

Опрацювати конспект «Ступінь окиснення», виконати письмове завдання в зошиті

параграф 13, скласти конспект, с.84 № 2, с. 85 № 8 – виконати письмово в зошиті

Біологія:

Тема: «Нервова регуляція», параграф 57-63, опрацювати, дати відповіді на запитання

 

 

Для 5-А і 5-Б:

іноземна мова

(група Яни Олексіївни) повторити правило Past Simple ст. 130, табличка неправильних дієслів ст.278-279, ст. 146 прочитати і виписати в словник слова по темі “Погода”

Природа:

Повторити параграфи 25,26,28.

Вивчити параграфи 29,30.

 Для 7-В:

алгебра: параграф 15, № 536, 537, вивчити правило

геометрія:

параграф 15 – вивчити

 Для 8-Б:

Географія:

Повторити параграфи 29,30, вивчити параграфи 31,32, робота з картою

Укр.мова:

Параграф 16-17 повторити, вивчити параграф 18. Письмово впр. 195, 198

Укр.літ

Вивчити напам’ять вірш “Із анголом на плечі” І.Малковича, стор. 207-245 читати.

Біологія

Параграфи 30-33 вивчити

Англ мова (Ніколаєнко)

Скласти історію в минулому часі, використовуючи слова на стор 144, не менше 20 слів,

опрацювати стор 78-81, впр 1 стор 78 вивчити слова

Світова:

Омар Хайям. Рубаї.

Хімія:

параграф 19,20, с. 108 №7,8

Фізика:

Повторити за конспектом Закон Архімеда, за підручником теми: Умови плавання тіла, Кораблеплавання і Повітреплавання

Алгебра

Арифметичний  квадратний корінь з добутку, дробу, степеня .

Пункти 15, 16. Виконати  № 308, 310, 312,314,316, 333(1), 336, 339

 

Геометрія

Повторити «Ознаки подібності трикутників».

Пункт10. Завдання. Задачі за готовими малюнками  1(А), 2(А) Самостійна робота 3. Варіант !.,стр. 98-99.

Ознайомитись « Застосування подібності трикутників : властивість бісектриси трикутника».

Пункт 11 №484,486.

 Для 9-А:

УКР. ЛІТ.:

Квітка-Основ’яненко “Маруся” дочитати
Гоголь стр 207-365
Повторити біографію Т.Шевченка

Хімія:
параграф 22,23, с. 149 № 9,10
УКР. МОВА:

повторити складнопідрядні речення, виписати 5 речень з укр літ і зробити синтаксичний розбір

АЛГЕБРА:

пункт 16-17 повторити
п.18 виписати приклади
№18.1/3 (приклади 1,2) №18.5/6/7 (приклад 1)
ГЕОМЕТРІЯ:
повторити пункт 15,
пункт 16 виписати правила
в зошиті намалювати:
-3 пари векторів які виходять з однієї точки
-3 пари векторів що вих. з різних точок
-3 пари векторів у яких кінці в одній точці
знайти суму і різнцю кожної пари векторів(в малюнках)
(вектори можуть бути різної довжини)
 Для 5-В, 5-Г:

Природа:

Повторити параграф 25, вивчити параграф 26, 28.

10 класи 11 класи
Для 10-Б:

Алгебра:

п. 20,21 № 539, 541,

543, 545, 560, 562, 563

Геометрія:

п. 7, 8. Виконати

вправи на ст. 104-105

Укр. мова:

Повторити “Лексику”

за конспектом пед. послуг.,

Авраменко “Лексикологія” ст. 25-36

Укр. літ.:

Прочитати “Intermezzo”,

“Тіні забутих предків”

М. Коцюбинського.

Виписати з “Intermezzo”

у формі таблиці зорові,

слухові та дотикові образи.

Зарубіжна література:

Прочитати “Анну Кареніну” Л. Толстого.

Історія України: п. 1, 2, 3

Хімія:

параграф 12-15, с. 124 № 1-20

Право:

параграфи 14-16

підручника

та розділи 3-6 Конституції України

Біологія:

параграфи 29-31

Географія:

параграфи 15-17

англ. мова (Ніколаєнко М.М.):

Unit 8 опрацювати до кінця

Для 11-Б:

Математика:

параграфи 14, 15, 16,

вправи для д/з

Іноз.мова:

написати листа другові

Укр.мова:

Виписати 5 простих

ускладнених речень,

виконати їх синтаксичний розбір.

Повторити тему “Складне речення”.

Виконати тест № 4,5

(написати до них власне висловлювання).

Укр.літ.:

Читати О.Довженка

“Україна в огні”

Історія:

Підручник: Пометун О.,

Гупак Н. Історія України

Тема 8-9 (Україна в період

повоєнної відбудови),

Тема 10-11 (Радянізація

західних областей України)

Художня культура

читати Тема 1 Архітектура світу. тема 2 Скульптура

Світова:

Олександр Блок. Символізм його поезій. Анна Ахматова. Ознаки акмеїзму в творчості поетеси.

Англ. мова (Ніколаєнко М.М.):

опрацювати стор 94, впр 6 стор 97 письмово, опрацювати стор 99-101

Для 10-В:

 Алгебра:

Опрацювати п.20, виконати

№539, №541, №543, №545.

Опрацювати п.21,

виконати №560, №562, №563.

Геометрія:

Опрацювати п.7-8,

виконати тестові

вправи ст.104-105.

Хімія:

параграф 34-38, с. 158 № 3-5, с.163 №4,5

Право:

параграфи 14-16

підручника

та розділи 3-6 Конституції України

укр. мова

повт. “Лексика укр. мови”,

виконати тестові завдання

з цієї теми за підручником

Авраменка,
укр. літ.

читати ” Тіні забутих

предків”, О. Кобилянська

” Земля”;
англ. мова

виписати про винахідників

і винаходи, про

Лауреатів Нобелівської премії;
зарубіжна літ.

Л. Толстой

“Анна Каренина”;
історія України

параграф 1-4;

біологія

параграф 44,47, 49 (вивчити)

Географія:

параграфи 15-17

МСП

ст.32, повт.” Накладання пов язок”

Інформатика
Опрацювати
§ 2.2, 2.3
(автори підручника:
Ривкінд та ін.).
Виконати завдання
практичної роботи
«Анімація в слайдових
презентаціях» (с. 130).
Реалізувати інтерактивну
презентацію з використанням тригерів (тема презентації – довільна).

 фізика

повт.”Статика”, вивчити”Механічна робота”

Біологія:

параграфи 29-31

Для 11-А:

Укр мова: 

вправи 243, 244, 247 (ІІ), 255,

прочитати с.163.

Українська література:

повторити “Тигролови”

І.Багряного,

прочитати кіноповісті

О.Довженка “Зачарована Десна”

та “Україна в огні”

Іноземна мова (2 групи):

Білети під номером 40-45 ДПА

за 2015 рік усі завдання включно

з говорінням. Посібник –

на сайті osvita.ua

Частину письмово виконати

на окремому аркуші.

Обсяг письмової роботи –

не більше 100 слів.

АЛГЕБРА
1-2. Опрацювати п.28, виконати №28.2 №28.6
3-4. Опрацювати п.28, виконати №28.4 №28.9ГЕОМЕТРІЯ
1. Опрацювати п.25, виконати №954, 955, 960, 961
2. Опрацювати п.25, виконати №956, 957, 958, 959
3. Опрацювати п.26, виконати №975, 976, 977, 980, 981, 982
4. Опрацювати п.26, виконати № 1000, 1001, 1002, 1003
5. Опрацювати п.26, виконати № 989, 990, 1007, 1008

 Фізика

п. 31, 32, 33,34,35,36,37.

вчити. Татарчук Тести

стр.338 № 147,148,149,150, 151,152

Хімія

п. 38,39,40,41 вчити,

конспектувати

Художня культура

читати Тема 1 Архітектура світу. тема 2 Скульптура

Світова:

“Срібна доба” російської поезії (загальна характеристика).

Англ. мова (Ніколаєнко М.М.):

ДПА


Для 10-Г:

геометрія 

ортогональне проектування;

алгебра

степенева функція;

укр.мова

робітнича лексика;

укр.літ –

Коцюбинський Тіні забутих предків;

історія України –

1-10 параграф;

фізика –

тема Рівновага,

хімія –

параграф 12, 13;

Географія:

параграфи 15-17

англ. мова

(група Почтарьової Ю.Ю.)

с.77 впр.1

(фразові дієслова)

записати у словник;

с.78 впр. 2, 3, 4

Право:

параграфи 14-16

підручника

та розділи 3-6 Конституції України

Біологія:

параграфи 29-31

Для 10-А:

Укр. мова:   

Специфічно-побутова лексика;

професійно-виробнича лексика.
Письмово скласти словниковий

диктант за цією темою (15 слів)
Укр. літ.  

М. Коцюбинський “Intermezzo”,

“Тіні забутих предків”

Право:

параграфи 14-16

підручника

та розділи 3-6 Конституції України

Алгебра:

1) опрацювати п.23,

2) виписати в зошит приклади1-6,

3) розв’язати №23.2, 23.8(2,3), 23.10

 Геометрія: 

1) опрацювати п.10,

2) виписати приклади на стор.99-101,

3) розв’язати № 357-363, 364,367.

Біологія:

параграфи 29-31

Географія:

параграфи 15-17

 

13 comments

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *